ที่อยู่สำนักงาน
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3
อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 03 533 6525
Email : ay_ops@moc.go.th

สื่อสังคม online
    

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,313