Header Image
พาณิชย์กรุงเก่า เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
watermark

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร (2) ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,319