Header Image
พาณิชย์กรุงเก่า เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงาน "ผนึกกำลังขับเคลื่อนไทยด้วย วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม" ผ่าน Facebook Live ของสภาพัฒน์
watermark

 

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงาน "ผนึกกำลังขับเคลื่อนไทยด้วย วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม" ผ่าน Facebook Live ของสภาพัฒน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และจุดประกายการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการจัดทำพัฒนา และใช้ประโยชน์จาก ววน. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,236