Header Image
พาณิชย์กรุงเก่า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2566
watermark

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร (2) ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,326