• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

กิจกรรม

22 ยอดเข้าชม

กิจกรรมตามโครงการ "ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้ชุมชน"

กิจกรรมเริ่มวันที่ 1 พ.ค. 2564 ถึง 31 พ.ค. 2564

ไม่ระบุเวลา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมสังเกตุการณ์กิจกรรมการแจกชุดสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาอยุธยา  ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการ "ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้ชุมชน" ภายใต้โครงการ  "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดต้นทุนสินค้าแก่ร้านค้าโชห่วย" จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในการแจกชุดสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพและได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภค จำนวน 23 รายการ ให้ร้านค้าโชห่วยที่อยู่ในเครือข่ายของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในพื้นที่ เป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนให้ร้านโชห่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และเป็นแหล่งกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ท้องถิ่น ช่วยลดรค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 (COVID-19)โดยร้านค้าสามารถรับชุดสินค้าได้ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564

รูปภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร