• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อร่วมสังเกตการณ์การนำข้าวไปใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัท กบินทร์อินทรีย์ จำกัด เป็นผู้ประมูลซื้อข้าวในสต็อกของรัฐบาลเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ (ครั้งที่1/2560) จากคลังสินค้ากลาง หจก. ศิริอโยธยา หลัง 1

พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อที่ www.moc.go.th/ayutthaya 30 มี.ค. 2561 อ่าน [4]

...

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อร่วมสังเกตการณ์การนำข้าวไปใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัท กบินทร์อินทรีย์ จำกัด เป็นผู้ประมูลซื้อข้าวในสต็อกของรัฐบาลเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์
(ครั้งที่1/2560) จากคลังสินค้ากลาง หจก. ศิริอโยธยา หลัง 1 อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ต้นทาง ไปบริษัท ไทยบาร์น จำกัด อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จำนวนข้าวสาร 1,714.71 ตัน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์