• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

สถานการณ์ราคาสินค้าเนื้อสุกร เนื้อไก่ ไข่ไก่ และผักสดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30 ก.ย. 2565 อ่าน [2]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์