• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์ ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 19 ส.ค. 2565 อ่าน [6]

...
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์ ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20  (ภูมิภาค) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศเรื่องประกวดราคา.pdf

เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf

ขอบเขตงานจ้าง.pdf

ราคากลาง.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์