• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

จัดกิจกรรมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อผู้ใช้แรงงาน ณ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20 พ.ค. 2565 อ่าน [3]

...
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อผู้ใช้แรงงาน ณ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาถูกกว่าท้องตลาด อาทิ น้ำมันปาล์ม ราคา 49 บาท ข้าวหอมปทุมบรรจุถุงขนาด 5 กก. ราคา 99 บาท ซอสปรุงรส ราคา 20 บาท ไข่ไก่เบอร์ 3 ราคาแผงละ 93 บาท ตลอดทั้งงานมีผู้สนใจเข้าเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก รวมยอดการจัดจำหน่ายสินค้าคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 82,672 บาท โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่และได้จัดให้มีจุด     คัดกรองประชาชนและมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้ในบริเวณการจัดงาน รวมทั้งการกำหนดให้ผู้เข้าร่วมงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นไปตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์