• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า

18 ก.พ. 2565 อ่าน [20]

...

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่แบบครบวงจร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-  เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 17 - 22 กุมภาพันธ์ 2565 (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดรับแสดงความคิดเห็นถึงเวลา 16.30 น.)

-  Dowload File ตามเอกสารแนบท้ายด้านล่างนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 035 336 525

?

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ร่างประกาศประกวดราคา 17-2-65.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์