• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาดำเนินงานของส่วนราชการ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11 ต.ค. 2564 อ่าน [7]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(1).pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์