• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

ประกาศ เรื่องการใช้ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์

11 ต.ค. 2564 อ่าน [29]

...
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป นายทะเบียนจะใช้ลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการรับรองเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคล และรับรองสำเนาเอกสาร โดยไม่มีการประดับตราครุฑและลายเซ็นต์ของนายทะเบียนด้วนปากกาอีกต่อไป ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเอกสารได้ทาง QR Code ในหน้าหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสาร
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มทะเบียนและอำนวยความสะดวกทางการค้า โทร. 035 346 227-8

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์