• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

กระทรางพาณิชย์ 11 พ.ค. 2564 อ่าน [8]

...
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

    รายละเอียด
   
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2495 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 69 ตอนที่ 12 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2495
จำนวนมาตรา/ข้อ : 11 มาตรา
คำอธิบาย :
 คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ 2495 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์.pdf

คำอธิบายพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์