• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานตลาดต้องชมให้แก่ผู้ประกอบการตลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดกรุงศรี” ภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อที่ www.moc.go.th/ayutthaya 30 พ.ย. 2561 อ่าน [1]

...

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานตลาดต้องชมให้แก่ผู้ประกอบการตลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดกรุงศรี” ภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวด ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน โดยมีนายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการถุงเงินประชารัฐ (Mobile application)
จากธนาคารกรุงไทย และ การประชาสัมพันธ์รณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์