• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 พ.ย. 2563 อ่าน [3]

...
ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563  ระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2563  ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมรวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้กำหนดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงแสง สี ถนนกินเส้น/ถนนกินกุ้ง ร้านกาชาด ลานวัฒนธรรมตลาดย้อนยุค จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป็นต้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์