• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

บริการออนไลน์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ร้านค้าเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.moc.go.th/index.php?option=com_zoo&view=category&layout=category&Itemid=1775w=category&layout=category&Itemid=1774

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs Pro-active

https://smesproactive.ditp.go.th/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สถานประกอบการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม