• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

ผลการดำเนินงาน

370 ยอดเข้าชม

พาณิชย์กรุงเก่า เข้าร่วมการแถลงข่าวดัชนีเศรษฐกิจการค้าของไทย ประจำเดือนมกราคม 2566 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรเเกรม ZOOM

พาณิชย์กรุงเก่า เข้าร่วมการแถลงข่าวดัชนีเศรษฐกิจการค้าของไทย ประจำเดือนมกราคม 2566 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรเเกรม ZOOM ***********************   วันที่ 610

6 ก.พ. 2566 4

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์กรุงเก่า เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ต่อการจัดทำรายงานผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Heritage Impact Assessment) ของแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

พาณิชย์กรุงเก่า  เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ต่อการจัดทำรายงานผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Heritage Impact Assessment) ของแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  10

6 ก.พ. 2566 11

อ่านเพิ่มเติม
เคาะส่วนต่างงวดที่ 17 ชดเชยแค่หอมมะลินอกพื้นที่ อีก 3 ทะลุเพดาน หอมมะลิจบฤดู

เคาะส่วนต่างงวดที่ 17 ชดเชยแค่หอมมะลินอกพื้นที่ อีก 3 ทะลุเพดาน หอมมะลิจบฤดู “พาณิชย์”เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 1710

6 ก.พ. 2566 1

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์กรุงเก่าเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นายทะเบียนใน ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   พาณิชย์กรุงเก่าเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่นายทะเบียนในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   ***************      เมื่อวันที่ 410

4 ก.พ. 2566 12

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์กรุงเก่า เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การรับซื้อปาล์มน้ำมัน

พาณิชย์กรุงเก่า เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การรับซื้อปาล์มน้ำมัน   *****************   วันที่  3 ก.พ. 2566 เวลา10

3 ก.พ. 2566 14

อ่านเพิ่มเติม