• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

4198 ยอดเข้าชม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Thaifex (ครั้งที่ 2)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ (Thaifex) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) --------------------------------------------------------------------10

12 เม.ย. 2565 9

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้าง

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ (Thaifex) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                   10

30 มี.ค. 2565 26

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ (Thaifex) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ........................................................................................            10

17 มี.ค. 2565 10

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยุคใหม่แบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่แบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์10

11 มี.ค. 2565 19

อ่านเพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างบริการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ (Thaifex)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ (Thaifex) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบริการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ (Thaifex) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์10

7 มี.ค. 2565 17

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่แบบครบวงจร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ มีนาคม10

23 ก.พ. 2565 10

อ่านเพิ่มเติม